Modul 12

modul 12

FOREGÅR OVER 1 WEEKEND

Inner Soul Contact

Inner Soul Contact  (= fordybelse/kontakt) ind i Biodynamisk KST og er et værktøj/redskab til terapeuten og din måde at skulle behandle/ være i kontakt med klienten på. Om det er mennesker eller dyr, så gælder det på samme måde.

Inner Soul Contact er også en samklang og fordybelse med dig selv. Det handler om at skabe en større forbindelse til dig selv og klienten, så den cirkel, du har bragt dig selv og klienten ind i, bliver til en langt større helhed.

Derfor er det meget vigtigt, at tryghed og tillid er fundamentet for at kunne åbne op for en dybere relation. I det rum, hvor der findes tryghed, tillidsfuldhed og hvor der bliver lyttet til en, bliver det nemmere at kommunikere ikke blot med sin egen krop men også med klientens. Lige her kan alle slippe følelser som f.eks. forladthed og isolation og føle sig fri.

Dette gælder også i forhold, når vi behandler på dyr og især på heste, da de er meget sensitive.

  • Du lærer at komme/være i en fordybelse med dig selv eller en klient
  • Du lærer at bevæge dig om bag strukturen/koncepterne og mere over i en direkte/”følt” oplevelse. Det vil sige, at du kommer til at træne med at synke dybere ned til et sted, hvor dit intellekt ikke styrer dig. Her er det, at du skal lytte til det usagte,og det som ikke altid bliver hørt. Det at blive set, hørt m.m. kan åbne døre og formindske følelsen af at være alene eller adskilt fra helheden.
  • Du som Terapeut lærer her at være spejl for din klient, og dermed hjælper du din klient med at se sig selv. 

Det – at kunne åbne sig op og se, hvem vi er – gør, at vi også åbner op for sundheden og ikke mindst stoler på visdommen i os selv. Klienten inviteres hermed til at kunne kalde på en healende relation med helheden, stilheden og ikke mindst sundheden.

Dette modul vil kun komme i weekender, hvor vi har sommer og ”forhåbentligt” godt vejr, da vi skal kunne være ude i naturen. 

Det vil også være et kursus, der er åbent for andre behandlere, der ikke følger dyreterapeutuddannelsen, men gerne vil have et ekstra værktøj i sin rygsæk.

Dette modul koster kr. 2450,- og skal være betalt, inden kurset starter.

Du modtager et kursusbevis for dette modul, hvor der står, hvad der er blevet gennemgået.